Σπίτι > Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Όλα τα προϊόντα από VMSworks έχουν εγκριθεί από το τμήμα κυβερνητικής επιθεώρησης ποιότητας,τα προσόντα του τοISO9001: 2000 πιστοποίηση συστήματος QualityManagement,

ISO14001: 2004 πιστοποίηση συστήματος EnvironmentalManagement, κλπ.

Πιστοποιήσεις
ISO9001: 2000ISO14001:200

SGS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΆ